Make your own free website on Tripod.com
Shidsuka (Shizuka) (Asagiri no Miko)
Main Page
Shidsuka's Section
Bio